Wat als… u geen back-up heeft?

Wat als… u geen back-up heeft? 

U denkt misschien dat u geen back-up nodig heeft, maar ongelukken gebeuren enorm snel… Wat als u, op een verwarde en hectische ochtend, een tas koffie omstoot over uw computer? Of wat als u een usb-stick vindt, deze op uw computer aansluit om na te gaan van wie deze is en dan merkt dat er geen bestanden meer aanwezig zijn op uw computer? TWS geeft u graag tips.

Stel dat u effectief al uw bestanden en mappen kwijt bent op uw computer en er geen back-up voorhanden is. Of de bestaande back-up ook geïnfecteerd en onbruikbaar is. Dit is een aanzienlijk verlies voor u (en uw bedrijf) en het is een tijdrovend proces om alles opnieuw operationeel te maken.

Daarom is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat u steeds kan terugvallen op een back-up plan en het herstel van deze gegevens.

Onedrive / Sharepoint

Een back-up biedt zeker een oplossing voor het herstellen van de gegevens die op de laptop stonden, mits er een ander systeem beschikbaar is waarop u deze gegevens kan bekijken of herstellen.

Een betere oplossing dan een back-up is gebruik maken van MS Onedrive of SharePoint. Niet alleen staat hier uw date veilig in de cloub, u kan deze ook steeds raadplegen vanop eender welke computer én zelfs via de smartphone.

Een back-up maken moet geen ingewikkeld proces zijn en kan zelfs volledig geautomatiseerd worden.

De 3-2-1 regel

De beste back-up richtlijn die u kan hanteren is de 3-2-1 regel:

  • 3: Zorg voor minstens 3 kopieën van uw data
  • 2: Bewaar de kopies minstens op 2 verschillende media
  • 1: Bewaar minstens 1 kopie buiten uw organisatie

Hoe gaat TWS aan de slag om dit probleem te vermijden?

  • 1 kopie van het bestand plaatsen we op het toestel zelf, bijvoorbeeld op de server. Daarnaast implementeren we een extra interne harde schijf. Hier komen alle back-ups van de belangrijkste gegevens op te staan.
  • 1 kopie van het bestand plaatsen we op een externe harde schijf in het netwerk. De volledige back-up van het systeem en alle data op een harde schijf koppelen we intern aan het netwerk (NAS).
  • 1 kopie plaatsen we in de cloud.
  • En het allerbelangrijkste: monitoring! Wij houden de vinger aan de pols en controleren continu of de back-ups correct worden genomen. Indien nodig, grijpen wij in.

TWS kan niet alleen een security audit uitvoeren, maar ook een volledig op maat gemaakte back-up oplossing aanbieden. Deze stemmen we af op uw bedrijfsnoden en wensen. Voor meer informatie kan u ons altijd contacteren.