Een gestructureerde mailbox dankzij Plus Adressering

Update: Microsoft heeft Plus Adressering in Exchange Online uiteindelijk toch als optie geïntroduceerd en niet als een standaard. Zo worden problemen met bestaande e-mailadressen waar al een +-teken in staat vermeden.
Heeft u moeite met het overzichtelijk houden van uw mailbox? Zoekt u naar een manier om binnenkomende mails automatisch aan een categorie toe te kennen? Sonical by TWS heeft de oplossing! Sinds september 2020 is plus adressering een optie in Exchange Online, dat enkel in te stellen is via Exchange Online Powershell. In de loop van januari 2022 wordt dit een standaard. En dat brengt heel wat mogelijkheden met zich mee. Sonical by TWS geeft u graag een overzicht van deze mogelijkheden en van de gevolgen dat dit heeft voor bestaande systemen.

Wat is plus adressering?

Een standaard e-mailadres bestaat in de meeste gevallen uit een lokaal gedeelte en een domein gedeelte (<lokaal>@<domein>), bijvoorbeeld naam@tws.be. Plus adressering, ook wel bekend als subadressering, voegt hier een deeltje aan toe: <lokaal>+<tag>@<domein>. Bijvoorbeeld: naam+nieuwsbrief@tws.be.

Als gebruiker kan u zo’n “tags” zelf kiezen zonder dat daar een bepaalde configuratie voor nodig is. De toevoeging mag echter geen karakters bevatten die niet zijn toegelaten in een e-mailadres, denk maar aan spaties. Een plusadres kan ook enkel en alleen gebruikt worden om mails te ontvangen, niet om te verzenden.

Wat is hier nu zo handig aan?

U vraagt zich ongetwijfeld af wat nu zo handig is aan deze plus adressering in Exchange Online. Wel, in combinatie met regels in Outlook, kan plus adressering u enorm helpen om uw inbox overzichtelijk te houden. Zo kan u er bijvoorbeeld voor zorgen dat alle nieuwsbrieven waarvoor u zich registreert de plus tag “nieuwsbrief” krijgen en zo terecht komen in een subfolder “nieuwsbrieven” in plaats van in uw inbox.

Een andere mogelijkheid is dat u via een andere regel automatisch een categorie kan toekennen aan alle mails die binnenkomen met de plus tag “facturatie”, zodat die mooi opvallen wanneer ze in uw inbox aankomen. Om de tag te herkennen via een regel, gebruikt u de voorwaarde “met specifieke tekst in het adres van de geadresseerde” (recipient address includes).

Wat zijn de gevolgen voor bestaande adressen?

Bestaan er vanaf januari 2022 nog e-mailadressen binnen uw organisatie waar reeds een plusteken op zichzelf in staat? Dan kan het goed mogelijk zijn dat deze vanaf dan niet meer werken. Doordat plus adressering actief wordt, is het mogelijk dat Exchange Online op die adressen de plus adressering gaat toepassen. Hierdoor zal de mail doorgestuurd worden naar een adres dat niet bestaat. Sonical by TWS raadt u dus sterk aan om deze e-mailadressen zo snel mogelijk te veranderen door een adres zonder plusteken.

Leest u graag meer informatie over plus adressering in Exchange Online? Dan kan u deze altijd terugvinden op Plus Addressing in Exchange Online | Microsoft Docs.