E-invoicing verplicht vanaf 2026, Microsoft helpt je op weg

Vanaf 1 januari 2026 komt er een verplichte invoering van digitale facturatie (e-invoicing) tussen ondernemingen. Dat heeft de federale minister van Financiën Vincent Van Peteghem bekend gemaakt. Die e-invoicing is van belang om de btw-kloof, het verschil tussen wat de overheid moet ontvangen aan btw-inkomsten en ook werkelijk ontvangt, te verkleinen en in te zetten op doorgedreven administratieve vereenvoudiging. Maar hoe begin je daar als onderneming aan? En zijn er tools die je daarbij kunnen helpen? TWS ziet alvast mogelijkheden in Business Central van Microsoft.

De verplichting van de digitale factuur bestaat al voor facturen die worden uitgereikt aan de overheid (B2G). Minister Van Peteghem gaat nu verder, en wil dat alle ondernemingen vanaf 2026 met e-invoicing gaan werken (B2B). De overheid heeft ervoor gekozen om met het Europese PEPPOL-netwerk te gaan werken.

Alle ondernemingen die zich éénmaal aansluiten, worden automatisch verbonden met andere deelnemers die ook actief zijn op het netwerk. Dit netwerk wordt ook in heel wat andere Europese lidstaten gebruikt, wat interessant is voor ondernemingen die ook activiteiten hebben in de rest van de EU. De PEPPOL standaard wordt bovendien ook hier en daar gebruikt buiten Europa.

Interface vanuit Microsoft Business Central

Het mooie is dat er standaard reeds een interface naar het PEPPOL-netwerk beschikbaar is in Microsoft Business Central. Via de ingebouwde TradeShift API kan men facturen elektronisch aanbieden op het netwerk volgens de PEPPOL standaard BIS 2.1. Indien men met de laatste standaard BIS 3.0 wil werken, kan men ook de gratis e-invoicing extensie Pagero toevoegen aan de Business Central omgeving.

Naast het PEPPOL-netwerk, kunnen belastingplichtigen in onderling akkoord voor een ander systeem kiezen, op voorwaarde dat dit ook beantwoordt aan de Europese normen inzake semantiek en syntaxis.

Meer weten over hoe Microsoft je kan helpen met je e-invoicing? Neem dan zeker contact op met één van onze experten!

Nog een interessant weetje: er komt een tijdelijk verhoogde kostenaftrek van 120% voor de consultancy- en programmeringskosten die ontstaan door de uitvoering van de verplichtingen die de wet met zich meebrengt: dit zal van toepassing zijn voor de belastbare periode van 2024 tot en met 2027.